Danas postoje tehnike štampanja kojima se mogu štampati neverovatno realne fotografije. Jedna od tih tehinka je direktna digitalna štampa kao zadnja reč tehnike u toj oblasti. Ova tehnika se pojavila tek krajem 20. veka sa pojavom savremenih računara. Direktna digitalna stampa je proces gde se željeni motiv štampa direktno na tekstilu preko računara i specijalnog štampača. Ova vrsta štampe omogućava postizanje neverovatnih efekata na tkanini, izuzetnu preciznost, perfektan otisak i postojanost boja. Maksimalni format štampe je 40x50cm.

Pri pravilnom održavanju boje su trajne, ne skidaju se, ne pucaju i ne ljušte, jer ulaze u materijal te se impregniraju sa njim.

Boje su ekološke, na vodenoj bazi te se ovim dostignucem ostvaruje i funkcija zaštite okoliša. Direktna digitalna štampa ne poznaje ograničenja u dizajniranju. Dizajner ima neograničenu slobodu u kreiranju.

Kod ove štampe nema ograničenja ni što se tiče tiraža. Pogodna je za velike tiraže, naročito za varijabilnu štampu tj. za štampenje više različitih motiva u datom tiražu bez nekog većeg uticaja na cenu. Takođe je pogodna za srednje i male tiraže. Jedna od prednosti ove vrste štampe je mogućnost štampanja originalnih motiva po želji, unikata tj. mogućnost štampanja jednog ili više različitih otisaka po povoljnoj ceni u odnosu na druge tehnike štampe.